هاست معمولی سی پنل خارج

NP1

1000مگابایت فضا - پهنای باند نامحدود

NPU

فضای نامحدود - پهنای باند نامحدود